Опит

Психиатър
1000, София, България, ул. "Нишава" № 62
Вече е налице възможност за консултации с д-р Стойнов чрез приложение за телемедицина.

htt...
Вижте още
ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ (ТМС, TMS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ
ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ (ТМС, TMS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ

За страданието депресия и нейното лечение   Депресията е една от основните причини за инвалидизац...

Публикации

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ (ТМС, TMS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ
ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ (ТМС, TMS) ПРИ ЛЕ...
Публикация