Опит

1000, София, България, 28 бул. Македония
somia_e_mail@abv.bg +359877742624 +359877742624 +359877742624
Работи с осигурител
Д-р Соня Костадинова създаде статус
2022
елктронно обучение за лекарите от ТЕЛК

Д-р Соня Костадинова създаде статус
2022
certificate
Д-р Соня Костадинова създаде статус
2022
сертификати