Опит

4000, Пловдив, България, ул. Велико Търново 21
Платен прием
Работи с осигурител
ръководител на катедрата по Фармакология и Лекарствена Токсикология
, България,

Образование

Токсикология

Специалности

Токсикология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb