Опит

9000, Варна, България, ул. Брегалница №3
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина
Хомеопатия
Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести
Спешна медицина
Хомеопатия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb