За мен

33 години трудов стаж като GP


Опит

семеен лекар
, България,