За мен

Доц. Цветин Генадиев е основател и ръководител на "Вита Простата Център" към МБАЛ Вита, гр. София. Основава този център за насочване на усилия и постигане на резултати в тясна, но многостранна урологична област - лечение и диагностика на простатата.

Доц. Цветин Генадиев започва урологичния си стаж през 1994г с четиригодишна специализация по урология във ВМА София, в Катедра урология и нефрология. През годините до днес е посветил усилията си в областта на диагностиката и лечението на простатата. Въвежда лапароскопията в българската урология и утвърждава метода в практиката. Извършва за първи път в България със свой български екип Роботизирана радикална простатектомия с робота Да Винчи в МУ гр. Плевен. Извършва за първи път и екстраперитонеална роботизирана радикална простатектомия. Въвежда високодозовата брахитерапия на простатата при карцином на простатата в българската медицинкса практика. Научната си кариера развива в УБ Лозенец София, база на Медицински факултет към Софийския Университет, където е и първият доцент по урология към факултета. 

Защитава докторантура през 2007 г. на тема „Лапароскопска тазова лимфна дисекция в диагностиката, стадиране и определяне показанията за радикална простатектомия при карцином на простатата” .

От 2010 г. е доцент по урология.

Преминал е през множество международни курсове по лапароскопска урология и иновации в лечението на простатата.

Специализирал е лапароскопска урология в Германия и Словения, екстракорпорална литотрипсия в Германия и Швейцария, обща класическа и ендоскопска урология в Германия.

Доц. Генадиев има над 50 научни публикации, от които 29 в областта на лапароскопията. Една лапароскопска монография.

Участие в научни проекти:

  1. Ръководител на Научен колектив от екип уролози за въвеждане на нов за България метод за лечение на простатен карцином – високодозова интерстициална брахитерапия на простатата.
  2. Ръководител на Научен проект за създаване на нов лазер в урологията

Член на Българско Урологично Дружество – отговорник на сектор „Лапароскопия“.

Опит

управител
1000, София, България, ул. "Петър Протич" 4
0888503352
Платен прием
Уринен неинвазивен генетичен тест SELECT MDx за диагностика на карцином на простата – начален клиничен опит
Уринен неинвазивен генетичен тест SELECT MDx за диагностика на карцином на простата – начален кли...

Цветин Генадиев, Кристиан Христов, Даниел Гайдаров, Отделение по Урология, Болница Вита София   У...

Уринен генетичен тест SelectMDx за диагностика на рак на простатната жлеза – начален клиничен опит

Брой 6/2018 Доц. д-р Ц. Генадиев, Д-р К. Христов, Д-р Д. ГайдаровУрологична амбулаторна практика,...

Публикации

Уринен неинвазивен генетичен тест SELECT MDx за диагностика на карцином на простата – начален клиничен опит
Уринен неинвазивен генетичен тест SELECT MDx за диаг...
Публикация
Уринен генетичен тест SelectMDx за диагностика на ра...
Публикация
Биопсия на простатната жлеза в ежедневната практика – цел, показания, противопоказания, оперативн...

Доц. д-р Ц. Генадиев, Д-р К. Христов, Д-р Д. ГайдаровОтделение по Урология, МБАЛ Вита – София Био...

Предстои издаване на книга "Prostatectomy". Можете да прочетете посочените линкове.

https://www.intechopen.com/online-first/endoscopic-extraperitoneal-transvesicocapsular-adenomecto...

„Вита Простата Център” организира безплатни прегледи, като част от кампания на Екофарм
„Вита Простата Център” организира безплатни прегледи, като част от кампания на Екофарм

„Вита Простата Център” организира безплатни прегледи на пациенти с ДПХ или съмнение за карцином н...