Опит

Работи
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Вторник

13:30 - 19:30

Четвъртък

13:30 - 19:30

Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, ул. Васил Априлов 12 а
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:00

Сряда

14:30 - 17:00

Петък

14:30 - 17:00

Вторник

09:00 - 12:00

Четвъртък

09:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb