За мен

Специалист по обща, висцерална и лапароскопска хирургия

Завършва медицина в МУ-София през 1996 г. Специализира лапароскопска хирургия в МУ-София, МФ на Университета в Загреб, Хърватия под ръководството на проф. Золан Чала, Болница Хиршланден - Цюрих Швейцария и др. През 2001 г. придобива специалност по хирургия. Специализирал е бариатрична хирургия в Цюрих, Швейцария.

Има сертификат за работа с V.A.C. Therapy System, KCI, USA, за лечение на рани чрез отрицателно налягане от 2010 г. Придобива правоспособност по конвенционална и интеревенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I-во и II- ро ниво от 2013г. 

От 1996 г. работи като специалист хирург в Пирогов , а от 2013г. е завеждащ Хирургично отделение в МБАЛ "Вита", като ръководи и единствения специализиран "Вита Херния Център" на територията на болницата.

Проблеми, които решава:

 • Диагностична лапароскопия
 • Лапароскопска холецистектомия
 • Лапароскопска апендектомия
 • Лапароскопски операции при хернии на предната коремна стена
 • Лапароскопски операции при хиатални хернии и ГЕРБ
 • Лапароскопски операции в спешната хирургия
 • Лапароскопски операции при гинекологични заболявания
 • Лапароскопски операции през един отвор (SILS)
 • Операции в перианалното пространство (кисти, фистули, абсцеси, хемороиди)
 • Конвенционална(традиционна) хирургия на коремната стена и на органите в коремната кухина
 • Безкръвно лечение на хемороиди с ултразвуково лигиране (HAL-RAR) метод.
 • Безкръвно лечение на хемороиди с Cyber TM Thulium 150 Watt лазер

Членства:

 • Български Лекарски Съюз (БЛС)
 • Българско Хирургично Дружество (БХД)
 • European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
 • Society of American Gastrointestinal and laparoscopic Surgeons (SAGES)
 • Croatian Society for Endoscopic Surgery (CSES)
 • European Hernia Society (EHS-GREPA)
 • World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS)
 • Съучредител и член на Управителния Съвет на Българската Асоциация за Лечение на Раните

Автор и съавтор на публикации и съобщения в научния периодичен печат и хирургични форуми на теми от спешната и коремната хирургия.

Заедно със свои колеги извършва и внедрява някои лапароскопски техники, приети за рутинни от хирурзите на Болница "Пирогов".

Опит

1000, София, България, ул. Драговица 9
Работи с осигурител