За мен

Извършва всякакви ехографии, включително на млечна и щитовидна жлеза, на коремни органи.

Извършва всякакви ехографии, включително на млечна и щитовидна жлеза, на коремни органи.