За мен

Доц. д-р ЕЛЕНА МЕРМЕКЛИЕВА д.м. - СПЕЦИАЛИСТ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
1997 г. Завършва висше медицинско образование в Медицински университет- София с отличен успех, Магистър по медицина.
2002 г. призната специалност по офталмология.
2018 г. придобита научно-образователна степен "Доктор" след защита на дисертационен труд на тема "Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет"
2017 г. преподавател по офталмология на лекари-специализанти към Катедра по офталмология при МУ - София
2018 г.преподавател по офталмология на студенти мед. сестри към МУ - Варна филиал В. Търново
2020 г. Доцент в Медицински факултет при Софийски Университет “Св. Климент Охридски” УБ “Лозенец”
2008 – 2020 г. офталмолог в УМБАЛ “Александровска”, Катедра по офталмология, МУ – София
Специализирани курсове:
“Флуоресцеинова ангиография при заболявания на хориоретината и индикации за лазертерапия”
“Ултразвукова диагностика в офталмологията”
"Очедвигателни разстройства"
"Травматични увреждания на окото"
"Основи на здравния мениджмънт"
"Здравен мениджмънт на доболничната и болнична медицинска помощ"
"Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването"
"Трансплантация на роговица"
Bтора национална школа "Съвременна факохирургия"
"Компютърна периметрия"
"Лазери в офталмологията"
"Факоемулсификация"
Трета национална школа "Съвременна факохирургия"
“Хирургия на катаракта – с практически занимания”
Естетична медицина – филъри – Teosyal
Естетична медицина – филъри – Radiesse
Естетична медицина – филъри – Juvederm
2-ри Балкански Wetlab Phacoemulsification and Vitrectomy
3-ти Балкански Wetlab Phacoemulsification and Glaucoma
Естетична медицина – филъри – Princess
Естетична медицина – “Guna MDs Колаген мезотерапия”
Естетична медицина - Botox - практическо приложение
“Latest technical news in fitting multi-focal contact lenses”
“Age related macular degeneration course”
5-ти Балкански Wetlab Glaucoma Surgery and Vitrectomy
WET LAB with LUXOR & CENTURION
“Флуоресцеинова ангиография при заболявания на хориоретината с практически занимания”
“Лазертерапия в офталмологията с практически занимания“
“Eхография с практически занимания“
Critical appraisal course – CPD Certificate of Completion
126 Teaching Course and Quiz with International Faculty Retinal and itreous surgery, AMD
Good clinical practice for investigators in Bulgaria
Компютърна периметрия
Интравитреално приложение
Good clinical practices NIDA Clinical Trials Network Certificate
Трансплантация на роговица

Специализации в чужбина:
2007 г. Спициализация в Moorfields Eye Hospital – London – окулопластика, роговица, катаракта, витреоретинална хирургия
2008 г. Спициализация в New York Eye & Ear Infirmary – пластична и реконструктивна хирургия на клепачи, хирургия на орбита и лакримална система
2008 г. Спициализация в University Eye Clinic – Ljubljana – ОСТ, ФА, лазертерапия, електрофизиология, невроофталмология
2012 г. “Salzburg Weill Cornell Seminar in ophthalmology” – Austria
2013 г. Специализация в Mahatme Eye Bank & Eye Hospital – India – практически курс хирургия на катаракта, факоемулсификация
2017 г. Roland Consult Hands-On-Course in Electrophysiology and Imaging-Berlin, Germany
2019 г. ”Basic surgical retina” – Alcon Experience Center – Barcelona, Spain

Спечелен SOE Educational grant - 2007
Спечелен IFOS/ICO International Fellowship- 2008
Спечелен ЕBO grant for teachers – 2008
Спечелен AAF/OMI grant – 2012

Публикации: автор и съавтор на 95 научни доклади и съобщения.
2018 г. публикувана монография "Електрофизиология на зрението основни принципи и клинично приложение"
2018 г. издадено практическо ръководство „Електрофизиологични методи в офталмологичната и офталмоневрологичната практика“
2020 г. публикувана монография "Наследствени ретинални дистрофии"


Главен изследовател и съизследовател в клинични проучвания фаза III – Сертификат за добра клинична практика при клинични проучвания в България


Съавтор на разработка на тема “Слухови стволово мозъчни предизвикани потенциали при мозъчни инсулти”, финансирана от МУ- София
Съавтор на научно-изследователски проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания 2017 - 2018 на тема “Нов подход към вземане на решение“.
Съавтор на научно-изследователски проект, финансиран от МУ- София на тема „Разработване на прицелен панел-базиран
генетичен тест за идентифициране на мутации, водещи до наследствени очни заболявания“ 2019-2020,
Съавтор на научно-изследователски проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания 2019 – 2020 на тема „ Геномен анализ за идентифициране и характеризиране на нови гени за дегенерация на ретината при български родословия“
 
Член на редакционната колегия на специaлизирано медицинско списание „Medicart”
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “International Journal of Ophthalmology &Visual Science (JOVS)
Рецензент на резюмета на Световния конгрес по офталмология в Гуадалахара-Мексико – 2016
Рецензент на статии в реферирани списания в световните база данни Scopus, Web of science
Рецензент на статии в реферирани списания в световните база данни Scopus, Web of science с ISI импакт фактор
Регистрирана в Регистъра за научна дейност в НАЦИД
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “The Clinical Ophthalmologist Journal”
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “Diabetes and Islet Biology”
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “Acta Scientific Ophthalmology“
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “Journal of Ophthalmology and Eye Disorders”

Опит

1000, София, България, жк. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 7
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Вторник

15:00 - 19:00

Сряда

15:00 - 19:00

Четвъртък

15:00 - 19:00

Петък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител
Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2022
default image
Наследствени ретинални дистрофии

https://authorservices.wiley.com/index.html#registerПоредна статия на доц. д-р Елена Мермеклиева ...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2021
default image
Доц. д-р Елена Мермеклиева, д.м.: Очакваме нови медикаменти за коригиране на далекогледство

Доц. д-р Елена Мермеклиева, д.м.: Очакваме нови медикаменти за коригиране на далекогледствоТакъв ...

Публикации

Наследствени ретинални дистрофии
Публикация
Наследствени ретинални дистрофии
Доц. д-р Елена Мермеклиева, д.м.: Очакваме нови медикаменти за коригиране на далекогледство
Публикация
Доц. д-р Елена Мермеклиева, д.м.: Очакваме нови медикаменти за коригиране на далекогледство
Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2021
default image
ИНТЕРВЮ С ДОЦ. МЕРМЕКЛИЕВА: Електрофизиологичните изследвания са много важни в ранната диагностик...

  - Доц. Мермеклиева, какво представляват електрофизиологичните методи в офталмологията? Защо пре...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2021
Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Доц. Елена Мермеклиева: Новости в офталмологията

Учени разработват капки, с които да бъде коригирано далекогледството (хиперметропията). Целта на ...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Благодарни пациенти:

Пациентите за нас:

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Амблиопия /мързеливо око/

Амблиопията, позната още под наименованието „мързеливо око” , представлява състояние на намалено ...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Макулна дегенерация

Макулната дегенерация свързана с възрастта е хронично дегенеративно заболяване на макулата (центр...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Глаукома

Глаукомата е тежко инвалидизиращо заболяване, една от най-честите причини за необратима слепота в...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Доц. Елена Мермеклиева: Диабетна ретинопатия

Захарният диабет е широко разпространено системно заболяване, което засяга целия организъм и води...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Електрофизиология на зрението

Електрофизиологичните (ЕФ) методи са обективни методи за изследване функцията на зрителния анализ...

Доц. Елена Мермеклиева създаде публикация
2020
default image
Наследствени ретинални дистрофии:

Наследствените ретинални дистрофии са хетерогенна група наследствени заболявания със сравнително ...