За мен

Проф. Любомир Хараланов е невролог с повече от 32 годишен стаж по специалността, ръководител на една от най- престижните неврологични клиники в страната от повече от 13 години, експерт към НЗОК и Председател на Етичната комисия на Дружеството по неврология в България.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Работи с осигурител