За мен

Доц . Мария Ангелова дм , специалист акушер-гинеколог, преподавател към кадетрата по акушерство и гинекология на Медицински Факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора .Създател и управител на Специализиран акушерогинекологичен център" LIVE" гр.Стара Загора.

Доц . Мария Ангелова дм , специалист акушер-гинеколог, преподавател към кадетрата по акушерство и гинекология на Медицински Факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора .Създател и управител на Специализиран акушерогинекологичен център" LIVE" гр.Стара Загора.

доц. Мария Ангелова, дм създаде публикация
2014

Публикации

Стерилитет
Стерилитет
Публикация