За мен

Доц . Мария Ангелова дм , специалист акушер-гинеколог, преподавател към кадетрата по акушерство и гинекология на Медицински Факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора .Създател и управител на Специализиран акушерогинекологичен център" LIVE" гр.Стара Загора.

Доц . Мария Ангелова дм , специалист акушер-гинеколог, преподавател към кадетрата по акушерство и гинекология на Медицински Факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора .Създател и управител на Специализиран акушерогинекологичен център" LIVE" гр.Стара Загора.

Опит

Работи
6000, Стара Загора, България, ул. Княз Борис 87
359887706051
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Вторник

15:00 - 19:00

Сряда

15:00 - 19:00

Четвъртък

15:00 - 19:00

Петък

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb