За мен

Д-р Мила Любомирова Дончева, д.м. работи в Клиниката по нефрология на Александровска болница от 1997 г. Тя е и главен асистент. Има две специалности - вътрешни болести и нефрология, а също правоспособност за абдоминална ехография първо, второ и трето ниво, както и сертификат за бъбречни биопсии. 

Защитава дисертация на тема „Хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий и сърдечно-съдови рискови фактори“. Основен автор на учебника "Бременност и бъбрек". 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител
Редукция на локалното кръвоснабдяване  на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия
Редукция на локалното кръвоснабдяване на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия

Резюме от доклад за Национална конференция по нефрология, 2014 г.Автори М. Любомирова, Р. Кръстев...

​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност

Д-р Мила Любомирова, Клиника по нефрология на Александровска болница, член на авторския колекти...

Публикации

Редукция на локалното кръвоснабдяване  на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия
Редукция на локалното кръвоснабдяване на левия бъбр...
Публикация
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения пр...
Публикация