За мен

Д-р Мила Любомирова Дончева, д.м. работи в Клиниката по нефрология на Александровска болница от 1997 г. Тя е и главен асистент. Има две специалности - вътрешни болести и нефрология, а също правоспособност за абдоминална ехография първо, второ и трето ниво, както и сертификат за бъбречни биопсии. 

Защитава дисертация на тема „Хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий и сърдечно-съдови рискови фактори“. Основен автор на учебника "Бременност и бъбрек". 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител
Доц. Мила Любомирова създаде публикация
2014
Редукция на локалното кръвоснабдяване  на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия
default image
Редукция на локалното кръвоснабдяване на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия

Резюме от доклад за Национална конференция по нефрология, 2014 г.Автори М. Любомирова, Р. Кръстев...

Доц. Мила Любомирова създаде публикация
2014
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност
default image
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност

Д-р Мила Любомирова, Клиника по нефрология на Александровска болница, член на авторския колекти...

Публикации

Редукция на локалното кръвоснабдяване  на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия
Публикация
Редукция на локалното кръвоснабдяване на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност
Публикация
​Рискови фактори за бъбрека и възможни усложнения при бременност