Опит

2000, Самоков, България, ул. Македония 49
Отговорник Операционен блок
Работи с осигурител