За мен

Началник отделение по Медицинска онкология "Доц. Д-р Валентина Цекова", към МБАЛ "Сердика".

  • Д-р Койнов е един от водещите специалисти по медицинска онкология в България.
  • Дълги години е работил в УМБАЛ "Царица Йоанна" (ИСУЛ), в отделението, ръководено от самата доц. д-р Валентина Цекова.
  • Ръководител на над 20 клинични проучвания в областта на онкологията, любим лектор на аудиторията на многобройни престижни научни форуми, консултант на водещите здравни заведения в столицата, в областта на медицинската онкология.Опит

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6
35924889993
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Платен прием
Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2018
Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда
Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда

През последните десетилетия бе постигнат значителен напредък в лечението на рака на гърдата, койт...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2018
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?

Ендокринната терапия е един от основните лекарствени методи на лечение на хормонално-чувствителен...

Публикации

Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда
Висока дозова интензивност или деескалация на адюван...
Публикация
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с ка...
Публикация
Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2018
Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)
Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)

В лечението на рака на белите дробове са застъпени трите основни лечебни метода, прилагани в онко...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2018
Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)
Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронх...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2015
Рак на тестисите
Рак на тестисите

Какви са видовете рак на тестисите?Преобладаващата група тестикуларни тумори са герминативноклет...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2015
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на брон...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2015
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 1
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 1

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на брон...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2015
Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?
Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?

Това е единствения начин въз основа на научни факти  да се определи ефективността на дадено лечение.

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2015
Съвременни таргетни терапии на рака на белите дробове
Съвременни таргетни терапии на рака на белите дробове

д-р Красимир Койнов:Традиционно, ракът на белите дробове се класифицира въз основа на хистологичн...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2014
Персонализирана терапия за пациенти с рак
Персонализирана терапия за пациенти с рак

04.12.2014 | в. Труд | стр. 21 |- Д-р Койнов, как се развива онкологията в последните години?През...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2014
Какви са рисковете при включване в клинично проучване? (ВИДЕО)
Какви са рисковете при включване в клинично проучване? (ВИДЕО)

Какви са рисковете при включване в клинично проучване?

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2014
Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране
Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

ОБЗОР:Неоадювантната химиотерапия (НАХТ) е един от основните методи на лекарствено лечение на лок...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2014
Таргетната терапия е по-ефективна от химиотерапията при рака на белите дробове
Таргетната терапия е по-ефективна от химиотерапията при рака на белите дробове

Автор: Иляна АнгеловаД-р Красимир Койнов ръководи Отделението по медицинска онкология на МБАЛ Сер...

Д-р Красимир Койнов създаде публикация
2014
Разхождайте се, за да понижите риска от рак
Разхождайте се, за да понижите риска от рак

​Да седя на бюрото си по цял ден може да ме убие. Може да убие и Вас, ако правите същото.   Не ...