За мен

Началник отделение по Медицинска онкология "Доц. Д-р Валентина Цекова", към МБАЛ "Сердика".

  • Д-р Койнов е един от водещите специалисти по медицинска онкология в България.
  • Дълги години е работил в УМБАЛ "Царица Йоанна" (ИСУЛ), в отделението, ръководено от самата доц. д-р Валентина Цекова.
  • Ръководител на над 20 клинични проучвания в областта на онкологията, любим лектор на аудиторията на многобройни престижни научни форуми, консултант на водещите здравни заведения в столицата, в областта на медицинската онкология.Опит

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6
35924889993
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Платен прием
Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда
Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда

През последните десетилетия бе постигнат значителен напредък в лечението на рака на гърдата, койт...

Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?

Ендокринната терапия е един от основните лекарствени методи на лечение на хормонално-чувствителен...

Публикации

Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда
Висока дозова интензивност или деескалация на адюван...
Публикация
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с ка...
Публикация
Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)
Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)

В лечението на рака на белите дробове са застъпени трите основни лечебни метода, прилагани в онко...

Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)
Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронх...

Рак на тестисите
Рак на тестисите

Какви са видовете рак на тестисите?Преобладаващата група тестикуларни тумори са герминативноклет...

Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на брон...

Какво представлява рак на белия дроб? - Част 1
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 1

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на брон...

Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?
Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?

Това е единствения начин въз основа на научни факти  да се определи ефективността на дадено лечение.

Съвременни таргетни терапии на рака на белите дробове
Съвременни таргетни терапии на рака на белите дробове

д-р Красимир Койнов:Традиционно, ракът на белите дробове се класифицира въз основа на хистологичн...

Персонализирана терапия за пациенти с рак
Персонализирана терапия за пациенти с рак

04.12.2014 | в. Труд | стр. 21 |- Д-р Койнов, как се развива онкологията в последните години?През...

Какви са рисковете при включване в клинично проучване? (ВИДЕО)
Какви са рисковете при включване в клинично проучване? (ВИДЕО)

Какви са рисковете при включване в клинично проучване?

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране
Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

ОБЗОР:Неоадювантната химиотерапия (НАХТ) е един от основните методи на лекарствено лечение на лок...

Таргетната терапия е по-ефективна от химиотерапията при рака на белите дробове
Таргетната терапия е по-ефективна от химиотерапията при рака на белите дробове

Автор: Иляна АнгеловаД-р Красимир Койнов ръководи Отделението по медицинска онкология на МБАЛ Сер...

Разхождайте се, за да понижите риска от рак
Разхождайте се, за да понижите риска от рак

​Да седя на бюрото си по цял ден може да ме убие. Може да убие и Вас, ако правите същото.   Не ...