Последователи
д-р Краси Калъчева
д-р Краси Калъчева
Медицинска онкология
д-р Божил  Робев
д-р Божил Робев
Медицинска онкология
проф. Галина  Кирова дм
проф. Галина Кирова дм
Образна диагностика
д-р Искрен Петров Иванов, дм
д-р Искрен Петров Иванов, дм
Кожни и венерически болести
Таня Маркова
Таня Маркова
Социална медицина и здравен мениджмънт