Последователи
проф. Галина  Кирова дм
проф. Галина Кирова дм
Образна диагностика
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Искра Трифонова Симова
д-р Янка Темелкова
д-р Искрен Петров Иванов, дм
д-р Искрен Петров Иванов, дм
Кожни и венерически болести
CredoWeb
д-р Божидара Йорданова Костова
Таня Маркова
Таня Маркова
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Александър  Атанасов
д-р Александър Атанасов
Медицинска онкология
д-р Борис Николов
д-р Борис Николов
Медицинска онкология
д-р Любен Чалев
д-р Любен Чалев
Медицинска онкология
д-р Ралица  Чурова
д-р Ралица Чурова
Медицинска онкология
д-р Христо Спасов
д-р Христо Спасов
Медицинска онкология
1 2 3