Последователи
д-р Божидара Йорданова Костова
Таня Маркова
Таня Маркова
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Александър  Атанасов
д-р Александър Атанасов
Медицинска онкология
д-р Борис Николов
д-р Борис Николов
Медицинска онкология
д-р Любен Чалев
д-р Любен Чалев
Медицинска онкология
д-р Ралица  Чурова
д-р Ралица Чурова
Медицинска онкология
д-р Христо Спасов
д-р Христо Спасов
Медицинска онкология
д-р Татяна Василева Койнова
д-р Илиян Таков
д-р Красимира Алдинова
д-р Светлана Ганчева
д-р Светлана Ганчева
Медицинска онкология
д-р Максим  Таджер
д-р Вилизар Велковски
д-р Вилизар Велковски
Анестезиология и интензивно лечение
проф. Здравка Валерианова
д-р Кирил Чакалски
д-р Кирил Чакалски
Ортопедия и травматология
д-р Мариана Чакалска
д-р Елена  Цонева
д-р Елена Цонева
Медицинска онкология
д-р Марчела Колева
д-р Марчела Колева
Медицинска онкология
д-р Спаска  Парушева
1 2