Публикувани
Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърда

Висока дозова интензивност или деескалация на адювантната хими...

През последните десетилетия бе постигнат значителен напредък в лечението на рака на гърдата, койт...
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колко дълго?

Кой има полза от адювантна ендокринна терапия – с какво и колк...

Ендокринната терапия е един от основните лекарствени методи на лечение на хормонално-чувствителен...
Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Лечение при рак на белия дроб (ВИДЕО)

В лечението на рака на белите дробове са застъпени трите основни лечебни метода, прилагани в онко...
Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Симптоми при рак на белия дроб (ВИДЕО)

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронх...
Рак на тестисите

Рак на тестисите

Рак на тестисите

Тестикуларният рак представлява развитие на туморни клетки в тъканта на тестисите. Какви са видов...
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2

Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронх...
Какво представлява рак на белия дроб? - Част 1

Какво представлява рак на белия дроб? - Част 1

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронх...
Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?

Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?

Проучванията дават информация за ефективността на съответните препаратиТова е единствения начин в...
Съвременни таргетни терапии на рака на белите дробове

Съвременни таргетни терапии на рака на белите дробове

​Традиционно, ракът на белите дробове се класифицира въз основа на хистологични подтипове и имуно...
Персонализирана терапия за пациенти с рак

Персонализирана терапия за пациенти с рак

През последните две десетилетия онкологията се намира в постоянен и ускорен процес на развитие, о...
Какви са рисковете при включване в клинично проучване? (ВИДЕО)

Какви са рисковете при включване в клинично проучване? (ВИДЕО)

Какви са рисковете при включване в клинично проучване?Какви са рисковете при включване в клинично...
Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субт...

Неоадювантната химиотерапия (НАХТ) е един от основните методи на лекарствено лечение на локално а...
1 2