г-жа Анелиа Михайлова създаде публикация
2018
Ролята на респираторната медицинска сестра специалист
Ролята на респираторната медицинска сестра специалист

Anelia Chevrakova-Mihaylova 100103422   Nurse specialist role- Respiratory specialist nurse  ...

г-жа Анелиа Михайлова създаде публикация
2018
Промоциране на здравето
Промоциране на здравето

  Empowerment 1 Empowerment Anelia Rumenova Chevrakova-Mihaylova Jan 16 Adult Nursing 10010...

Публикации

Ролята на респираторната медицинска сестра специалист
Публикация
Ролята на респираторната медицинска сестра специалист
Промоциране на здравето
Публикация
Промоциране на здравето
г-жа Анелиа Михайлова създаде публикация
2018
Практика в гинекологична хирургия
Практика в гинекологична хирургия

Evidence of learning and achievement in practice Anelia Rumenova Chevrakova-Mihaylova January 2...

г-жа Анелиа Михайлова създаде публикация
2018
Комуникация и терапевтична връзка с пациента
Комуникация и терапевтична връзка с пациента

  COMMUNICATION AND THERAPEUTIC RELATIONSHIP Anelia Rumenova Chevrakova-Mihaylova January 2106...