За мен

Д-р Зоя Ганозлиева е завършила медицина в МУ- Пловдив. Има специалност по акушерство и гинекология и над 20 години стаж по специалността.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)