За мен

Д-р Златинка Тодорова Радева - Началник Детско отделение

Висш Медицински институт гр.Варна-завършва медицина през 1986г. Придобива специалност по „Детски болести” през 1994г. във ВМИ-Варна.Квалификации:”Бронхиална астма и алергични болести в детска възраст”,”Актуални проблеми на детската гастроентерология”, „Аномалии на отделителната система и ХБН”