За мен

Д-р Димитър Атанасов Бояджиев - Акушерство и гинекология

През 1992г. завършва медицина в МУ гр.Варна. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 1999г. в Медицински Университет – Варна. Квалификационни курсове: „Абдоминална и вагинална ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията“, „Съвременни аспекти в минимално инвазивната гинекологична хирургия“, „Колоскопия“, „Диагностична лапароскопия в гинекологията“ I-во ниво.

Опит

8000, Бургас, България, ж.к. Зорница, срещу бл.15
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Сряда

14:00 - 18:00

Вторник

09:00 - 12:00

Петък

09:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител