За мен

Д-р Димитър Атанасов Бояджиев - Акушерство и гинекология

През 1992г. завършва медицина в МУ гр.Варна. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 1999г. в Медицински Университет – Варна. Квалификационни курсове: „Абдоминална и вагинална ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията“, „Съвременни аспекти в минимално инвазивната гинекологична хирургия“, „Колоскопия“, „Диагностична лапароскопия в гинекологията“ I-во ниво.