За мен

Д-р Катя Крумова Палазова – детски болести

През 1991г. завършва медицина във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по „Детски болести” през 1999г. във ВМИ – Пловдив. Квалификационни курсове:”Антибиотично лечение на респираторни инфекции на долни и горни дихателни пътища при деца и възрастни”, ”Пневмонии придобити в обществото”.

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, ж.к. Зорница, срещу бл.15
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 12:00

Вторник

09:00 - 12:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb