Опит

Помощник-фармацевт
9000, Варна, България,

Образование

2014 - 2017
Понощник-фармацевт
Медицински колеж Варна

Специалности

Студент по фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb