За мен

Консултации на пациенти с анемия, хеморагични състояния, увеличени лимфни възли, лечение на пациенти с анемии, левкемии, лимфоми, хеморагични диатези.


Д-р Иванова е специалист Вътрешни болести и Клинична хематология. Главен асистент при Катедра Вътрешни болести- Втора, при МФ на Тракийски университет.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител