За мен

Консултации на пациенти с анемия, хеморагични състояния, увеличени лимфни възли, лечение на пациенти с анемии, левкемии, лимфоми, хеморагични диатези.


Д-р Иванова е специалист Вътрешни болести и Клинична хематология. Главен асистент при Катедра Вътрешни болести- Втора, при МФ на Тракийски университет.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, ул. Орфей 4
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:00

Сряда

14:00 - 16:00

Петък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Вътрешни болести
Клинична хематология

Специалности

Вътрешни болести
Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb