Последователи
доц. Живка  Карагьозова
доц. Живка Карагьозова
Акушерство и гинекология
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ася Младенова Чангалова
д-р Ася Младенова Чангалова
Акушерство и гинекология
д-р Десислава Ванева Иванова
д-р Десислава Ванева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната