За мен

Завършила ВМИ - Плевен през 1986 г.
В началото на кариерата си работи по разпределение в Червен Бряг. Специализирала в Катедрата по акушерство и гинекология в Плевен.
През 1996 г. придобива специалност по акушерство и гинекология.
В  работи в частна практика в Бургас.