Опит

лекар специалист
1000, София, България, бул. Христо Ботев 120
лекар специалист
4000, Пловдив, България, ул. Тодор Александров 16

Образование

Неврология
Нервни болести / Неврология
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Нервни болести / Неврология
Невросонология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb