За мен

ветеринарен лекар със специалност санитарна микробиология