За мен

Завършил медицина във ВМИ-Плевен през 1996 г. Специалист по хирургия от 2005 г.

Работи в отделение по Хирургия към ВМА - МБАЛ-Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
359888780843
Работи с осигурител