Опит

ОПЛ
, България, Улица Йордан Благоев 41
dr_deliyska@dir.bg 0887343541
Дни за консултация

Нечетни дни

08:30 - 13:00

Четни дни

13:30 - 18:00

Прием само след запазен час
Работи с осигурител