За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 1982 г. 

Придобива специалност по акушерство и гинекология през 1991 г. В момента практикува в МБАЛ "Ат. Данофски" и в специализираната доболнична помощ в МЦ "Здраве" в Кърджали.