За мен

Завършила медицина през 1974 г. в София. 
През 1977 г. придобива специалност по оториноларингология.
Била е началник на УНГ отделението в общинската болница в Ботевград. В момента работи в индивидуална практика в Ботевград.