Опит

5800, Плевен, България, ул. Димитър Константинов 11
35964802199
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

14:00 - 19:00

Четвъртък

14:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. ген. Владимир Вазов 91
35964804480
Платен прием

Образование

Кардиология
Вътрешни болести

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb