10 причини да изберем здравен коуч пред диетолог
10 причини да изберем здравен коуч пред диетолог

Услугата здравен коучинг е все още непозната по нашите ширини и Неоклиник са първите в България, ...

10 причини да изберем здравен коуч...