Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2015 - В момента работя и практикувам тук
медицински лаборант
4000, Пловдив, ул. Иван Вазов 59
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска биология
Клинична лаборатория

Специалности

Клинична лаборатория
Медицинска биология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели