За мен

 • Профилактика и скрининг на предраковите и раковите заболявания на шийката на матката, тялото на матката, яйчниците, вулвата и гърдите.
 • Консервативно лечение на миома на матката.
 • Лечение на ендометриоза (шоколадови кисти) консервативни методи и препарати – гестагени и гонадотропини – релизинг хормони – агонисти.
 • Профилактика на безплодието предизвикано от шоколадовите кисти (ендометриоза).
 • Лечение на трудно лечимо безплодие.
 • Профилактика и лечение на “ранички на маточната шийка”. Обгаряне на “ранички”.
 • Профилактика и лечение на “бяло течение” причинено от хламидийна, гъбичкова и кокова инфекция.
 • Предпазване от забременяване (контрацепция) и поставяне на спирали.
 • Ехографии (видеозон) на коремните органи, матката, тръбите и яйчниците.
 • Профилактика и скрининг на рака на гърдата и матката, ехография на гърдата.
 • Консултации и гинекологични операции.
 • Консултации и оперативно лечение на рака на матката, на шийката на матката, на яйчниците и вулвата.
 • Възможност за консултации и провеждане на лечение (консервативно и хормонално), от съвременни екипи с чужди специалисти (американски, немски и австралийски) професори.
 • Профилактични прегледи на гърдите и гениталите на жени от цялата страна, ранно откриване и диагностициране на раковите и предраковите заболявания.
 • Проследяване на бременността, грижа за бременната жена и подготовка за раждане.
 • Лечение на онкологичните заболявания с имунотерапия (интерферонови медикаменти и ваксини против рака).
 • Лечение с медикаменти водещи до обратно развитие (стопяване), на шоколадови кисти, миоми, ракови заболявания и метастазите им.
 • Фитотерапия и билко лечение.

www.stephan-ivanov-gynaecology.com

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 150
Работи с осигурител
Карцином на яйчника
Карцином на яйчника

Лекция на проф. д-р Стефан Иванов дмн, Катедра по АГ при МУ-Варна   Лекцята можете да изтеглите о...

Бременност и ракови заболявания
Бременност и ракови заболявания

Лекция на проф. д-р Стефан Иванов дмн, Катедра по АГ при МУ-Варна   Лекцята можете да изтеглите о...

Публикации

Карцином на яйчника
Карцином на яйчника
Публикация
Бременност и ракови заболявания
Бременност и ракови заболявания
Публикация
Карцином на маточната шийка
Карцином на маточната шийка

Лекция на проф. д-р Стефан Иванов дмн, Катедра по АГ при МУ-Варна   Лекцята можете да изтеглите о...

Съвременно третиране на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка – обобщен наш и чужд опит
Съвременно третиране на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка – обобщен наш и чужд опит

Презентацията представлява даване на основни насоки в ранното откриване и начина на лечение (алго...

Съвременно третиране на миниивазивния и начален рак на маточната шийка - обобщен наш и чужд опит ...

Презентацията представлява даване на основни насоки в ранното откриване и начина на лечение (алго...

Mclinic предлага възможност за работа на специалисти
Mclinic предлага възможност за работа на специалисти

    Mclinic е медицински център за извънболнична специализирана медицинска помощ с разкрити лег...

Ендометиоза - безплодието често е единственият признак на болестта
Ендометиоза - безплодието често е единственият признак на болестта

Ендометриозата е едно от най-честите гинекологични заболявания. Според статистика­та, около ...

Лечение без операция при миома на матката
Лечение без операция при миома на матката

Миомата е доброкачествен тумор на матката. Смята се, че в повечето случаи е хормонално обуслов...