проф. Стефан Иванов създаде публикация
2019
Карцином на яйчника
Карцином на яйчника

Лекция на проф. д-р Стефан Иванов дмн, Катедра по АГ при МУ-Варна   Лекцята можете да изтеглите о...

проф. Стефан Иванов създаде публикация
2019
Бременност и ракови заболявания
Бременност и ракови заболявания

Лекция на проф. д-р Стефан Иванов дмн, Катедра по АГ при МУ-Варна   Лекцята можете да изтеглите о...

проф. Стефан Иванов създаде публикация
2019
Карцином на маточната шийка
Карцином на маточната шийка

Лекция на проф. д-р Стефан Иванов дмн, Катедра по АГ при МУ-Варна   Лекцята можете да изтеглите о...

проф. Стефан Иванов създаде публикация
2019
Съвременно третиране на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка – обобщен наш и чужд опит
Съвременно третиране на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка – обобщен наш и чужд опит

Презентацията представлява даване на основни насоки в ранното откриване и начина на лечение (алго...

проф. Стефан Иванов създаде публикация
2019
Съвременно третиране на миниивазивния и начален рак на маточната шийка - обобщен наш и чужд опит ...

Презентацията представлява даване на основни насоки в ранното откриване и начина на лечение (алго...

проф. Стефан Иванов създаде статус
2018
Mclinic предлага възможност за работа на специалисти
Mclinic предлага възможност за работа на специалисти

    Mclinic е медицински център за извънболнична специализирана медицинска помощ с разкрити лег...

проф. Стефан Иванов създаде публикация
2014
Ендометиоза - безплодието често е единственият признак на болестта
Ендометиоза - безплодието често е единственият признак на болестта

Ендометриозата е едно от най-честите гинекологични заболявания. Според статистика­та, около ...

проф. Стефан Иванов създаде публикация
2014
Лечение без операция при миома на матката
Лечение без операция при миома на матката

Миомата е доброкачествен тумор на матката. Смята се, че в повечето случаи е хормонално обуслов...