Публикации

Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатната жлеза под УЗ-контрол
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатн...
Публикация
д-р Методи Тахчиев създаде публикация
2018
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатната жлеза под УЗ-контрол
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатната жлеза под УЗ-контрол

Обикновено ПК се установява късно (в над 52%). Най-често протича латентно, което налага профилакт...