Публикации

Интравезикална терапия на повърхностните тумори на пикочния мехур – съвременни аспекти
Интравезикална терапия на повърхностните тумори на п...
Публикация
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатната жлеза под УЗ-контрол
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатн...
Публикация
д-р Методи Тахчиев създаде публикация
11 юни
Интравезикална терапия на повърхностните тумори на пикочния мехур – съвременни аспекти
Интравезикална терапия на повърхностните тумори на пикочния мехур – съвременни аспекти

M. Тахчиев ,Kр. Нейков , В. Табаков, Б. Цингилев, Р. Симеонов, Н.  Кондов, Ж. Сиромахов, Клиника ...

д-р Методи Тахчиев създаде публикация
2018
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатната жлеза под УЗ-контрол
Съвременни аспекти на пункционна биопсия на простатната жлеза под УЗ-контрол

Обикновено ПК се установява късно (в над 52%). Най-често протича латентно, което налага профилакт...