За мен

Проф. Донка Байкова е специалист по хранене и диететика

Завършила е немска езикова гимназия със златен медал. През 1976 г. завършва медицина в София. През 1981 г. защитава дисертационен труд след редовна докторантура. 

В момента ръководи Катедрата по превантивна медицина във Факултета по обществено здраве в МУ в София. Kонсултира  в МЦ "Марковс" в  София. Приемният й кабинет е на адрес София, ул. "Асен Златаров" 2, ет. 1. 

Записване на тел. 02 944 36 77 от 17,00 до 20,30 часа.  

Опит

1000, София, България, ул. Алеко Константинов 17, вх. А
Работи с осигурител

Образование

Хранене и диететика

Специалности

Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb