За мен

Работя в частен кабинет на ул. Жельо Войвода №16 Ет. 1 - "АСМП по НБ - д-р Петя Калъпова”

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Христо Смирненски 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb