За мен

Д-р Марко Ганчев завършва медицина в СУ Св. Климент Охридски и специализира психиатрия в клиника по психиатрия към Военномедцинска академия - гр. София. След завършване на магистърска степен по Здравен мениджмънт от 2011 ръководи домашен патронаж Пиа Матер. Има клинична насоченост към личностовите, тревожно-депресивните разстройства, психозите и зависимостите. Има задълбочен клиничен опит в геронтопсихиатрията. Участва като лектор в обучения, организирани от СУ и НПО от здравната и социалната сфера.

Опит

Психиатрия
1172, София, България, Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски 38, вх Г

МЦ Стимул е специализиран медицински център за психиатрични грижи

 

Пациентите с хронично заболяване се нуждаят от пълно обслужване, което включва не само еднократно "виждане", а често проследяване на заболяването, подготвяне на протоколи за скъпоструващи лекарства и рецепти, етапни епикризи и психологическо изследване за ТЕЛК, апликация на инжекционни депо медикаменти, достъп до дежурен психиатър, достъп до психиатър във всеки ден от годината, изписване на медикаменти по зелена рецепта, обучение на пациента и близките как да се адаптират по-добре, психотерапия, нови методи за лечение и др.

Всички посочени услуги можете да получите срещу направление и без допълнително заплащане като пациент, който проследяваме.

Психичното здраве не е само липса на психична болест

 

Редица оплаквания или страдания от сферата на психичното здраве

дори да не достигат по тежест критериите за психично заболяване,
могат да бъдат неприятни и да влошават качеството на живот.

От друга страна оплакванията могат да бъдат и симптом за тревожни,
депресивни и други психични разстройства, които се нуждаят лечение.

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)