За мен

Д-р Марко Ганчев завършва медицина в СУ Св. Климент Охридски и специализира психиатрия в клиника по психиатрия към Военномедцинска академия - гр. София. След завършване на магистърска степен по Здравен мениджмънт от 2011 ръководи домашен патронаж Пиа Матер. Има клинична насоченост към личностовите, тревожно-депресивните разстройства, психозите и зависимостите. Има задълбочен клиничен опит в геронтопсихиатрията. Участва като лектор в обучения, организирани от СУ и НПО от здравната и социалната сфера.