Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска онкология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Урология

Специалности

Урология
Медицинска онкология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb