За мен

Д-р Валентина Бончева завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има призната специалност по офталмология.