Опит

Управител
7000, Русе, България, ул."Видин" 21
359887804399
медицински изследвания и консултации по микробиология и медицинска паразитология
Платен прием

Образование

Лабораторна имунология
Медицинска биология
Медицинска паразитология

Специалности

Медицинска паразитология
Клинична лаборатория и микробиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb