За мен

Д-р Антония Добрева завършва медицина в МУ- Пловдив. Има две специалности- педиатрия и неонатология. Допълнителни квалификации: трансфонтанелна ехография