За мен

Д-р Антония Добрева завършва медицина в МУ- Пловдив. Има две специалности- педиатрия и неонатология. Допълнителни квалификации: трансфонтанелна ехография

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител