Опит

лекар-специализант по Дерматология; лекар в СПО
3000, Враца, България, бул. 2-ри Юни 66