За мен

От гр.Сливен.

Завършил съм СФ към МУ-гр.София.

Работя като общопрактикуващ зъболекар в

гр.Бургас и гр.Ямбол