За мен

д-р А. Карашмалъков, д.м Специалности - хирургия и онкология Специализации по чернодробно-панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, онкохирургия на стомаха и дебелото черво.

д-р А. Карашмалъков, началник на Хирургично отделение на МБАЛ „Дева Мария“ - Бургас, има две придобити специалности - хирургия и онкология и над 20 години стаж като хирург и университетски преподавател. През последните години е републикански консултатнт по хирургия. Главен асистент в катедра „Хирургия, неврохирургия и урология” при Тракийски университет – Стара Загора. Специализации по чернодробно-панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, онкохирургия на стомаха и дебелото черво.

През 2014 година защитава докторска дисертация на тема „Възможности за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана трансумбиликална лапароскопска холецистектомия”. Разрабортен е нов метод за лапароскопско премахване на жлъчния мехур с един единствен разрез, публикуван в хирургичното списание на Американската Медицинска Асоциация - Archives of Surgery.

Професионалните му и научни интереси са в областта на: Лапароскопската хирургия, Хепато-билиапната и панкреатична хирургия, Онкохирургията на стомаха и дебелото черво, хирургия на млечната и щитовидна жлези. Има над 100 статии и презентации, представени и публикувани в най-престижните български и международни медицински форуми и научни списания, като Lancet Oncology, Annals of Surgery, British Journal of Surgery и др.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Ал. Стамболийски
35956896262
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Анатоли Карашмалъков- акцент оперативна дейност
д-р Анатоли Карашмалъков- акцент оперативна дейност

Д-р Анатоли Карашмалъков извършва оперативно лечение при доброкачествени и злокачествени заболя...

Публикации

д-р Анатоли Карашмалъков- акцент оперативна дейност
д-р Анатоли Карашмалъков- акцент оперативна дейност
Публикация